Verksamheten

COACHNING OCH

UTBILDNING


För utländska kvinnor som har varit i Sverige under en längre period och som har hunnit slå sig ner och lära sig svenska erbjuder vi coachning för att hjälpa dem hitta vad de vill jobba med i det nya hemlandet. De kanske vill utbilda sig, starta eget eller hitta ett specifikt jobb: genom coachning hjälper vi dem att uttrycka sina mål och drömmar och att sätta i gång med att förverkliga dem. De som redan vet vad de vill men som behöver en kompletterande utbildning hjälper vi till att lotsa mot rätt mål.

MÅLARKURS


Vi målar livet i glädjens färger!

Syftet med målarkursen är ett steg till integration med svenska- och utländska kvinnor, under ledning av Ilse-Marie Hattenhauer. Vi får värdefulla lektioner och underbara stunder tillsammans.

Det här är fjärde gången som kursen genomförs och idag är vi 10 medlemmar som deltar i kursen.

Tack till Sparbanksstiftelsen som gör det möjligt för oss att kunna genomföra kursen!

Anmäl dig redan nu! Varmt välkommen!
HJÄLP MED

INTEGRATION


Vi erbjuder nyanlända utländska kvinnor praktisk hjälp med att hitta vägen inom det svenska samhället. Många av våra medlemmar kommer från ett annat land och har redan gått igenom integrationsprocessen. Som mentor och guide delar de  sina erfarenheter och om hur det svenska samhället fungerar med kvinnor som precis har kommit hit. Tillsammans kan vi många språk inom vår förening, så oftast kan vi hitta en mentor som kan både det nyanlända kvinnans modersmål och svenska.

STIMULERANDE

MÖTESPLATS


I Strängnäs IKF’s lokaler på Järnvägsgatan 10 i Strängnäs erbjuder vi alla vardagar en mötesplats för kvinnor som vill träna på att prata svenska, utbyta erfarenheter, handarbeta eller laga mat tillsammans och berätta episoder som framkallar många hälsosamma skratt. Kort sagt: Ett tryggt ställe där kvinnor kan vara sig själva och där det alltid finns någon som lyssnar, hjälper till och ställer upp för varandra.